ഞാന്‍

ഞാന്‍
ഗിനി ഗംഗാധരന്‍

അപ്പക്കഷണം കിട്ടിയവര്‍
തലയുയര്‍ത്തി നിന്ന്നു
-എന്നെ ഒറ്റിയവന്‍്-
തലയുയര്‍ത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല

കണ്ണുകള്‍ ശാന്തമയിരുന്നു
നിഷ്കളങ്കവും
തീന്മേശയിലെ മൌനത്തെ
ആരും പങ്കു
വച്ചില്ല


വെള്ളിക്കാശിന്‍െ തിളക്കം
കണ്ണില്‍ പുളഞ്ഞു കയറുന്നു
അപ്പക്കഷണത്തിന്
രക്തത്തിന്റെ നിറമായിരുന്നു

ഗുരുവിനെ വില്‍ക്കാന്‍
പഠിച്ചു; വീഞ്ഞ് കുടിക്കാനും
വിറയ്ക്കുന്ന കൈകളെ
വീഞ്ഞിനു പിടിച്ചു നിര്‍ത്താനായില്ല

ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്ന ചോരയെന്റെ
നെഞ്ഞിലേക്കുള്ള;
നേരിപ്പോടിലെക്കുള്ള
എണ്ണയായി; കാറ്റായ് . . .

Comments