മനുഷ്യത്വം


ഇന്നലെ ഞാനെന്റെ പുസ്തകസഞ്ചിയില്‍ 
മാറോട് ചേര്‍ത്ത്  കൊണ്ട് നടന്നത് ,
ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഒളിച്ചു കളിച്ചു
മൂന്നാംനാള്‍ തട്ടിയെടുക്കാന്‍ നോക്കിയത്...


ഇന്ന് ഹൃദയത്തില്‍ നിന്നും മാറ്റി, പുറത്തു 
എന്റെ കുപ്പായക്കീശയില്‍
"പോകുന്നേല്‍ പോട്ടെ" എന്ന് വച്ചു
ബട്ടനിടാതെ  കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്...

നാളെയും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേല്‍ ഞാന്‍ 
പറിച്ചു ദൂരെയെറിയാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്..
അതെ, എനിക്കും ജീവിക്കണം;
"മനുഷ്യത്വം" കളഞ്ഞു ഒരു പച്ചമനുഷ്യനായി ...

Comments

Post a Comment