വിശേഷങ്ങള്‍, സമകാലീകം,

ആത്മഹത്യ

Gini Gini Follow Jul 22, 2005 · 1 min read
Share this

അയാള്‍ മരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. തന്റെ സ്വര്‍ണ്ണമാലയും വാച്ചും പണപ്പെട്ടിയും അയാള്‍ പാലത്തിന്റെ കൈവരിയില്‍ വച്ചു. മൊബൈല്‍ഫോണില്‍ നിന്നും ആശുപത്രിയിലേക്കും ഫയര്‍ഫോര്സിലേക്കും വിളിച്ച ശേഷം, അരയില്‍ ‍ വീര്‍പ്പിച്ച റബ്ബര്‍ ടുബുമായി അയാള്‍ പുഴയിലെ ആഴം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക്‌ ചാടി …..

ക്ഷമിക്കണം, പറയാന്‍ മറന്നു; അയാള്‍ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു.

Join Newsletter
Get the latest news right in your inbox. We never spam!
Gini
Written by Gini Follow
Backpacker, Foodie, Techie