കവിത പോലെ ചിലത്,

സ്റ്റാച്യുവില്‍ ഇന്നലെ (എന്നും)

Gini Gini Follow Aug 10, 2007 · 1 min read
Share this

വായുവില്‍ നിന്നടര്ത്തിയെടുത്തു

പ്രജകള്‍ക്കായെറിഞ്ഞുകൊടുത്തു

വിശപ്പടക്കി, ദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍

‘സ്വാധീനത്താല്‍’ മഴ പെയ്യിച്ചു,


ഇടത്തും വലത്തും മുഷ്ടി ചുരുട്ടി,

കുപ്പായം ചുളുങ്ങാതെ കൈമടക്കി

‘നമ്മളില്ലാതോന്നുമില്ലാ’- എന്നുറക്കെ ചര്‍ദ്ദിച്ചു


ക്യാമറക്ക് മുന്‍പില്‍ നെഞ്ചും കാണിച്ചു,

വെളുക്കെ ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും ചിരിച്ചു;

കൊടി നോക്കി, -ചിലപ്പോള്‍ നോക്കാതെയും-

കോമരം തുള്ളുന്നോര്‍…


ബക്കറ്റുപിരിവിന്റെ ആവേശം

പാവം കോഴിയില്‍ തീര്‍ക്കുമ്പോള്‍,

പിറകില്‍, ഇരട്ടബഞ്ചില്‍, ലോകത്തിന്റെ

പേടികളിലേക്ക് കണ്ണും നട്ട് ഒരു “നിരാഹാരന്‍”

Join Newsletter
Get the latest news right in your inbox. We never spam!
Gini
Written by Gini Follow
Backpacker, Foodie, Techie