കവിത പോലെ ചിലത്,

ഇന്നു നീ ജൂലിയറ്റ്, ഞാന്‍ റോമിയോ

Gini Gini Follow Nov 30, 2009 · 1 min read
Share this

അവള്‍,

ഇരുണ്ട തെരുവില്‍

മൂന്നാമത്തെ വളവില്‍

വിളക്കുകാലില്‍ ചാരി നില്‍പ്പുണ്ടായിരുന്നു.


നിറം മങ്ങിയ ഉടുപ്പില്‍,

ചുണ്ടില്‍ നിറം പിടിപ്പിച്ച ചിരി തേച്ചു,

കൈ മാടി വിളിച്ചു….


ചുരുളന്‍ മുടി രണ്ടായി പകുത്തു,

മഷിയെഴുതാത്ത കണ്ണില്‍

ഉറക്കം പറ്റിപിടിച്ചിരുന്നു.


വിലയും സമയവും പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു;

“ഇന്നു നീ ജൂലിയറ്റ്, ഞാന്‍ റോമിയോ”

വിളറിയ ചുണ്ടില്‍ ഞാന്‍ പ്രണയം തേടി.


ജീവനില്ലാത്ത നിഴലിനെ പേടിച്ചു

പുതപ്പിനടിയില്‍ നൂണ്ടു കയറി,

വറ്റിവരണ്ട നീര്‍ചാലുകള്‍ തേടി.


എനിക്കറിയാം, നിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ

അല്പ്പായുസ്സും അഭംഗിയും. സാരമില്ല,

ഇന്നെനിക്കിത് കൂടിയേ തീരൂ;

ഞാന്‍ തേടിയ പ്രണയമിതല്ലെങ്കിലും

Join Newsletter
Get the latest news right in your inbox. We never spam!
Gini
Written by Gini Follow
Backpacker, Foodie, Techie